(212)

596

48 48

Faaliyet Alanlarımız:

1 – İhtiyaç sahibi, fakir ailelere gıda, giysi, yakacak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

2 – İhtiyacı olan öğrencilere, eğitim kurumlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

3 – Kaliteli aileler, kaliteli toplum oluşturma amacı ile halkın bilimsel, ahlaki, demokratik, ekonomik, üretkenlik duygularını uyandırmak ve geliştirmek için eğitimler yapmak.

4 – Çaresiz, yoksul insanlara ameliyat, tedavi, ilaç yardımlarında bulunmak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

5 – Yaşlı, hasta, kimsesiz ve evsiz insanlara ev temin etmek, içine tefriş etmek.

6 – Yukarıdaki projeleri tüm Türkiye genelinde uygulamak.